W Bukowcu na ludową nutę

0
592

W dniu 11 czerwca 2022r. odbył się XIII Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach w Bukowcu.

Zjechało się kilkanaście zespołów z terenu Dolnego Śląska. Festiwal rozpoczął się uroczystym korowodem zespołów. Oprócz wysłuchania występów muzycznych, można było spróbować domowych wypieków. Wydarzenie zgromadziło wielu gości.

Festiwal został dofinansowany z budżetu Powiatu Karkonoskiego w ramach dotacji celowych udzielanych w trybie pozakonkursowym organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.