W Jeleniej Górze będą kształcić przyszłych kolejarzy

0
438

Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze już w maju rozpocznie nabór uczniów do Technikum Transportu Kolejowego.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/3906609059392437?__cft__[0]=AZUzazfJIqnheshqaxAZ5_CXhRBAE5w1aiYx3TLrXYQoPR3bfkMM687bWXrZEkm-FyKHXQ-BhlkIn3qc_7zD_mQKxJIhzOzSb9kkSyPW1_fYlQpwYlDXSeW0DfXkXt5csGQe18YGK4QB04gLG6OnPmWmkRU8sqsQkc6keJWW3EAw9JPFhJxrBae-Tkt0IPcWjyU&__tn__=%2CO%2CP-R