W Leśnej rozmawiano o zielonej transformacji

0
882

O Zielonej Transformacji, właściwym planowaniu przestrzennym i ochronie krajobrazu i w końcu o jej zaletach i zagrożeniach dyskutowali w Leśnej przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem regionu Pogórza Izerskiego.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4104663419586999?__cft__[0]=AZVyp1LrECBBK7HdcysIEdBKXZB7ld1AZCd6_GqmvsrXyAsmVAPj_FiGFUsD4nGFQLEpL0hLIlpD6HRrr05S5yNgNOY2GZarXia8dVCcGmoc8FcmObqghzDl9I83pmcHjElVTclFDo1y9u_h0TNCdNGJ5NFKeyZ2VBelBCOU1o6QpUtHC66bd98cuGSeKe6K3Bc&__tn__=%2CO%2CP-R