Wakacje 2022 zmiany na szlakach w KPN

0
612

Zostań na szlaku – to proste

Rozpoczęły się wakacje, a to znaczy, że na szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadzamy kilka zmian:

 • Od 28 czerwca, 2022 obowiązuje jednokierunkowy ruch na Śnieżkę – szlakiem czerwonym i czarnym tzw. Zakosami. Zakosami tylko podchodzimy. Droga Jubileuszowa – szlak niebieski, to szlak dwukierunkowy.
 • Od 1 lipca 2022 roku wzrośnie cena biletów za udostępnianie Wodospadu Kamieńczyka według poniższego zestawienia:

Opłaty za udostępnienie Wodospadu Kamieńczyka nie pobiera się od:

 1. dzieci w wieku do lat 7;
 2. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
 3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Karkonoskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
 4. innych osób posiadających zezwolenie Dyrektora Parku.

Przypominamy, że obowiązek wykazania prawa do zwolnienia z opłat za udostępnianie leży po stronie turysty, który powinien okazać odpowiedni dokument w punkcie pobierania opłat.

Opłatę ulgową za udostępnianie Wodospadu Kamieńczyka, w wysokości 50% stawki opłaty, pobiera się od:

 1. uczniów szkół i studentów,
 2. dzieci i młodzież do 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w systemach oświaty wymienionych w ustawie o ochronie przyrody,
 3. emerytów i rencistów,
 4. osób niepełnosprawnych,
 5. żołnierzy służby czynnej.

Przypominamy, że obowiązek wykazania prawa do ulgowej opłaty za udostępnianie leży po stronie turysty, który powinien okazać odpowiedni dokument w punkcie pobierania opłat. W wakacje gardziel Wodospadu Kamieńczyka można zwiedzać od godziny 9.00 do 18.00. 

Opłata za wstęp na teren KPN pozostaje bez zmian.

Wzdłuż szlaków przebiegających przy siedliskach cennych muraw lub łąk wysokogórskich zostały zainstalowane fladry z emblematami KPN. Fladry pojawiły się przy Hali Szrenickiej, przy Szrenicy, Śnieżnych Kotłach, przy Łabskim Szczycie oraz schronisku Pod Łabskim Szczytem. Wkrótce pojawią się również w rejonie Petrovej Boudy, Przełęczy Karkonoskiej oraz w rejonie Polany, Strzechy Akademickiej oraz Spalonej Strażnicy.

Dodatkowo, na szlaku czarnym od górnej stacji wyciągu na Kopę aż do Równi pod Śnieżką, oraz wzdłuż szlaków na Śnieżkę instalowane są siatki zabezpieczające dzikie przejścia na łąki i murawy wysokogórskie. Zabezpieczenia te robimy tylko w jednym celu – chronimy Jej Wysokość Murawyprzed turystami zbaczającymi ze szlaków. Wrażliwe siedliska muraw oraz ich mieszkańcy zasługują na nasz szacunek i ochronę – zróbmy to razem! 

Apelujemy do wszystkich turystów i mieszkańców wędrujących po Karkonoskim Parku Narodowym, aby szanowali przyrodę naszych Karkonoszy i stosowali się do czterech prostych zasad:

 1. Wędrowali tylko po szlaku turystycznym;
 2. Przebywali na terenie parku w porze dziennej;
 3. Prowadzili psy na smyczy, ale tylko na szlakach, gdzie jest to dozwolone;
 4. Zabierali własne śmieci poza teren KPN.

Dziękujemy!

Informacje o warunkach na szlakach KPN: https://kpnmab.pl/ostrzezenia

Karkonoski Park Narodowy