Ważne inwestycje w gminie Mysłakowice

0
673

W Gmina Mysłakowice rok 2020 był bardzo pracowity i stał pod znakiem inwestycji. Mówiliśmy już o gruntownej przebudowie węzła komunikacyjnego w Łomnicy. Dziś przedstawiamy kolejne inwestycje.

https://www.facebook.com/strimeo/videos/398552017888495/?__cft__[0]=AZUb9JqwYMv5D4raFk2jzSHbfPgKPGOarbwKUf-1mXhF26mCqMN8Ekfr55Sao2efmt8TEuZz7JPeBaFSYLi_HDLLwq7wQv2iq4DPT1wVSfc8zdsDSTqrbyZMsJZYnI3us7cAmLd21zd9fu8igeXgXzPSfAdNbR4Gmq1EtfPMWxMIcTL_ZdwsIiSA8CEMVH3rflp3gZqo093VRkZw36-pwa9H&__tn__=%2CO%2CP-R