Więcej pieniędzy na ochronę gruntów

0
1120

Zwiększone finansowanie i więcej nowych zadań – samorząd województwa dokonał korekty dotacji dla gmin na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Decyzję podjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego podczas dzisiejszej sesji.

“Zwiększenie finansowania wynika z oszczędności i większej kwoty dostępnej dla samorządów. To doskonała informacja ponieważ dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie ponad 20 nowych zadań, a jak wiadomo wszystkie te inwestycje ułatwiają codzienne funkcjonowanie mieszkańców wielu dolnośląskich gmin” – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Dzięki decyzji zarządu województwa do samorządów trafi niemal 3 miliony złotych więcej. Kwota w sumie aż 22,2 miliona złotych pozwoli wybudować, przebudować lub wyremontować drogi dojazdowe do gruntów rolnych zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania mieszkańców. Dodatkowo umożliwi zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Środki przeznaczone zostaną również zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 160 zadań, w tym:

  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 116 zadań,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 22 zadania,
  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW – 7 zadań,
  • zbiornik wodny służący małej retencji – 1 zadanie,
  • pomiary geodezyjne oraz sprawdzanie klasyfikacji gruntów – 5 zadań,
  • przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych)  – 9 zadań.