Wiemy, które szkoły ponadpodstawowe cieszą się największym zainteresowaniem

0
1039

W wyniku przeprowadzonej symulacji naboru do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych ustalono, iż zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące. Popyt jest na tyle duży, że trudno sprostać całemu zapotrzebowaniu; powołano 16 oddziałów klas pierwszych.

  • 7 w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
  • 5 w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida,
  • 4 w Liceum Ogólnokształcące nr III.

Wśród techników z kolei największą popularność utrzymuje Zespół Szkół Elektronicznych – tu (ze względu na ograniczenia kadrowe w grupie pedagogów) powołano oddział programistów, a także łączone specjalności – informatyków i logistyków.

Podobny sposób łączenia zastosowano w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, gdzie planuje się połączenie technika przemysłu mody z informatyką, ale też pełny oddział w Liceum Plastycznym. Ogółem utworzono w szkołach 22 oddziały techników. Najmniejszym – niestety, tradycyjnie – powodzeniem cieszyły się szkoły branżowe, w których powołano tylko 5 oddziałów.

Od 3 sierpnia rozpocznie się – po potwierdzeniu zainteresowania uczniów nauką w wybranych przez siebie szkołach – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce – 39 w szkołach branżowych oraz 35 – w technikach. W liceach wolnych miejsc już nie ma.