Wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w Miedziance

0
393

Dziś w Starostwie Powiatowym, działając w imieniu Powiatu Karkonoskiego, Wicestarosta Jarosław Kotliński oraz Członek Zarządu Artur Smolarek, podpisali umowę na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2768D w Miedziance. Zgodnie z umową, Wykonawca ma 70 dni, na wykonanie prac.

Zakres robót do wykonania w ramach przebudowy drogi, obejmować będzie m.in.

  • ścinkę poboczy wraz z wbudowaniem ziemi za poboczami w celu utworzeniaskarpy;
  • wycinkę krzaków i posuszu na drzewach;
  • odtworzenie rowów przydrożnych na w/w odcinku drogi;
  • wymianę istniejących przepustów na nowe
  • wykonanie poszerzenia wzmacniającego krawędź jezdni obustronne na głębokość30 cm;
  • korytowanie wraz profilowaniem istniejącej podbudowy w celu wykształtowania spadku poprzecznego
  • wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym pobocza utwardzone kruszywem łamanych

Wartość zadania to 684.395,12 zł.

Rozpoczęcie prac nastąpi na początku sierpnia br.