„Wolontariusz Roku”- czas docenić wolontariuszy.

0
1643

Znasz kogoś, kto zasłużył się dla lokalnej społeczności? Zrobił dla innych coś godnego zauważenia? Zgłoś go do konkursu „Wolontariusz Roku”.

Konkurs „Wolontariusz Roku” jest organizowany przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry. Nominowane mogą być osoby lub grupy osób, które w danym roku, w sposób szczególny zasłużyły się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.

W tegorocznej edycji wprowadzono kilka zmian. Najważniejsza jest taka, że wyodrębniono cztery kategorie:

1. Wolontariusz roku – kategoria ogólna, w której zgłoszona może zostać kandydatura nie mieszcząca się w pozostałych trzech wariantach: wolontariacie szkolnym, pracowniczym i senioralnym.

2. Wolontariat szkolny – realizowany na różnych szczeblach edukacji, podejmujący działania na rzecz środowiska szkolnego, jak również poza szkołą,

3. Wolontariat pracowniczy – organizowany przez pracowników, wspierany przez firmę w ramach możliwości finansowych czy organizacyjnych,

4. Wolontariat senioralny – angażujący osoby powyżej 60 r.ż.

Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku” mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, szkoły, inne podmioty współpracujące z wolontariuszami a także osoby indywidualne.

Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wybierze tych, którzy uzyskają tytuł „Wolontariusza Roku 2020”.

Warto się pośpieszyć. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 października do 15 listopada.

Regulamin, karty zgłoszeniowe i wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra. https://miasto.jeleniagora.pl/content/wolontariusz-roku-2020

źródło:Miasto Jelenia Góra