Wsparcie WFOŚiGW dla Karkonoskiego Parku Narodowego

0
390

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał kolejną umowę na wsparcie budowy Centrum Muzealno – Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Wartość podpisanej umowy pożyczki wynosi 2 272 449,25 zł.  

W ramach zadania zrealizowane zostaną inwestycje związane m.in z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, termomodernizacją budynku oraz instalacją energooszczędnego oświetlenia. 

„Inwestycja jaką jest budowa Centrum Muzealno – Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrym przykładem tego jak wiele dziedzin wspiera Fundusz. Centrum będzie realizowało zadania z dziedziny edukacji ekologicznej  dla dzieci, młodzieży i dorosłych ale jest również doskonałym przykładem działania w dziedzinie ochrony atmosfery jak i gospodarki wodnej ”– mówi Anna Korneć – Bartkiewicz, Pełnomocnik Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.


Dotychczas Karkonoski Park Narodowy pozyskał w formie dotacji i pożyczki wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 6 404 128, 91 zł.

 
“Dla Sobieszowa, który dzięki lokalizacji Zamku Chojnik oraz licznych trasach rowerowych budowa Centrum Muzealno – Edukacyjnego KPN-u ma ogromne znaczenie. Dzięki tej inwestycji dzielnica ma szansę na ożywienie i może stać się  rzeczywistym centrum turystycznym Jeleniej Góry ” – dodaje Anna Korneć – Bartkiewicz .