Wspólne działania policji ze służbami sanitarnymi.

0
865

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wraz z urzędnikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze sprawdzali czy klienci i pracownicy różnych obiektów przestrzegają przepisy związane z epidemią koronawirusa oraz czy stosują się do wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

2 grudnia 2020 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wspólnie z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze sprawdzali obiekty użyteczności publicznej, na terenie nw. placówek handlowych i usługowych (w przestrzeni zamkniętej, m.in. sklepach spożywczych, placówkach pocztowych, piekarniach, kawiarniach, cukierniach, restauracjach, stacjach paliw) pod kątem przestrzegania przepisów, ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z zagrożeniem epidemią Covid-19.

W ramach prowadzonych działań zwracano szczególną uwagę, czy poszczególne punkty posiadają prawidłowe oznakowanie w placówkach, środki dezynfekcyjne oraz czy sprzedawcy i
klienci stosują się do nakazu noszenia maseczek lub przyłbic. Osoby, które nie stosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa zostały pouczone.

Jednocześnie promowano wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek lub stosownych nakryć na produkty, celem ograniczania możliwości przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).

Przypominano, że obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych obowiązuje, gdy nie można zachować 1.5 metrowej odległości od innych. Za nieposiadanie wskazanych maseczek, przyłbic lub elementów garderoby, Policja może ukarać mandatem karnym do 500 zł, a Państwowy Inspektorat Sanitarny nałożyć grzywnę w drodze decyzji do 30 000 zł.

W najbliższych dniach planowane są kolejne kontrole, w tym w innych punktach, gdyż troska życie i zdrowie jest naszą wspólną sprawą, a wprowadzone przepisy służą ochronie życia i
zdrowia nas wszystkich.

podinspektor Edyta Bagrowska