Wybierz patrona ulicy!

0
1335

Trwają konsultacje ws. nazw nowych ulic w Jeleniej Górze. Do nazwania jest około 30 odcinków dróg.Są to ulice w rejonie Cieplic, Sobieszowa, Goduszyna, Osiedla Czarne czy Maciejowej. Na nazwę czeka m.in. otwarta niedawno obwodnica Maciejowej.

Propozycje nazw należy kierować do Biura Rady Miejskiej

– pisemnie (pisma składamy w kancelariach urzędu),

– za pośrednictwem e-puap,

w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2020 roku.

W propozycji należy podać nr działki, obręb oraz rejon. Wykaz ulic do nazwania wraz z opisami zamieszczamy poniżej.

Nadesłane przez zgłaszających propozycje zostaną poddane pod głosowanie elektroniczne (na zasadach podobnych, jak w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim).Głosowanie odbędzie się na portalu miejskim w terminie 13 – 20 listopada 2020r. Szczegóły wkrótce.

Wyniki przeprowadzonych w ten sposób konsultacji zostaną przekazane Komisji Statutowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry i trafią ostatecznie pod obrady Rady Miejskiej.