Zakończyły się manewry ratownictwa medycznego COVID 2021

0
340

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej po ponad rocznej przerwie spowodowanej Covidem wznowiła organizowanie ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego. W 29 edycji wzięło udział ponad 70 strażaków z Jeleniej Góry i Czech oraz 20 pozorantów.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4080372292016112?__cft__[0]=AZVr_9waBA7Gmzp0r0fUhtBc8kDsOSg_LvP9grNkABiD3UJroWgaelz9Vcvq7NDPgR2J-3tenQ1gukMd_e5FlSoNdxDrLbsbe8bcKDrQlArgwZvluxkzihCx-gD9FIuvVyz3iyNZEIFiv9c3XQyKMJpa_WF8uMb9-77S21L7YBrRCySURUx8FvBw4MbDqMc_v2Y&__tn__=%2CO%2CP-R