Zapora w Pilchowicach do remontu

0
961

Na czas modernizacji obiekt nie będzie dostępny dla ruchu turystycznego (włącznie z drogami dojazdowymi).

Przez lata zapora wodna, jak i jezioro pilchowickie oprócz swojej roli przeciwpowodziowej były także miejscami bardzo chętnie odwiedzanymi przez turystów. Wkrótce to się zmieni. W chwili obecnej trwają jeszcze prace projektowe, ale już wkrótce obiekt zostanie zamknięty dla ruchu turystycznego i przejdzie gruntowną modernizację. O planach remontowych spółki Tauron Ekoenergia pisaliśmy w kwietniu.

„Trwające obecnie przygotowania do modernizacji zapory, są ostatnim etapem Strategicznego Projektu Inwestycyjnego „EW Pilchowice I – modernizacja elektrowni wodnej”. Celem modernizacji jest poprawa stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz zwiększenie przepustowości urządzeń zrzutowych w celu bezpiecznego przeprowadzania wód powodziowych” – tłumaczyła wówczas Anna Ciszewska-Swat z TAURON Ekoenergia.

W ramach prac przewidziano kompleksową modernizację obiektów zbiornika wodnego w zakresie m.in. zasuw turbinowych, zasuw upustów dennych, zapory od strony odwodnej, sztolni obiegowej oraz modernizację przelewu kaskadowego i mostu. Z korony zapory znikną także znane nam barierki. Te zastąpione zostaną nowymi i bardziej bezpiecznymi.

„W ramach modernizacji gruntowny remont przejdzie także znajdujący się poniżej zapory most. „W zakresie remontu przewidziano m.in. naprawy obarierowania balustrad, konstrukcji nośnej, belek nawierzchni mostu, filarów podtrzymujących most, przyczółków mostowych oraz skarp poniżej mostu.”. – tłumaczą władze spółki, które zapewniają, iż na czas remontu dla mieszkańców zostanie utrzymana komunikacja piesza oraz możliwość przejazdu samochodem do domu, niemniej jednak spółka zaznacza, iż mogą wystąpić w tym względzie utrudnienia. Prace remontowe na moście poniżej zapory zaplanowano w okresie od lipca do listopada 2021 roku.

Niezwykle ważnym dla wszystkich mieszkańców i turystów jest fakt, iż na czas korona zapory nie będzie dostępna.

„Na czas modernizacji obiekt nie będzie dostępny dla ruchu turystycznego (włącznie z drogami dojazdowymi)” – tłumaczy Anna Ciszewska-Swat.

„Na chwilę obecną, z uwagi na powstałe opóźnienie na etapie opracowania dokumentacji projektowej, szacuje się, iż prace zostaną zrealizowane w okresie od II kwartału 2022 roku do II kwartału 2024 roku. Należy jednak nadmienić, iż z uwagi na trwające w dalszym ciągu prace projektowe, a także brak obecnie podpisanych umów wykonawczych, termin ten może ulec zmianie”. – zaznacza spółka.

lwowecki.info