Do Jeleniej Góry przyjechał sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek by podkreślić znaczenie filii Politechniki Wrocławskiej dla społeczności lokalnej.

https://www.facebook.com/strimeo/posts/4050294368357238?__cft__[0]=AZV86umk-Q8lHFa9UU85xarK3-oG8xDXB1fWzjcCtsKFPCqqb7uV-udEmyUcHcmnXK5spOprmpuf3uMUlYP_M1Ah7OAWNFPpEHzxw5UbG8_ZRQDnD1zT5BxxHp1Crv-SlyWdbqkKF8UqXXy7ocvFmlffKukQREj_g0SbSFQsPJMugOXlmqaFP5qu2_q7rMBr5fM&__tn__=%2CO%2CP-R